Τι αλλάζει από τις επόμενες εξετάσεις - ΚΠΓ Νοέμβριος 2011


Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται να επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησης τους ξένη γλώσσα, σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας.
Επίσης με την ίδια απόφαση
για τη διευκόλυνση της ροής των εξεταζομένων από και προς τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης ορίζεται ένας επιτηρητής ανά δύο αίθουσες εξέτασης και επί πλέον ένας επιτηρητής, ως αναπληρωτής, για όλες τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών της προφορικής εξέτασης είναι πάνω από πέντε (5) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος αναπληρωτής−επιτηρητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου