ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

Λόγω αναστολής λειτουργίας των Γραφείων Δ.Ε., για κάθε πληροφορία σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων του ΚΠΓ, έντυπα αιτήσεων και παραλαβή πτυχίων, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, Μεσογείων 324, Τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων 1ος όροφος, τηλ : 2106012888.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου