Πώς βαθμολογείται ένα γραπτό των εξετάσεων Celi (Certificato di Conoscenza della Lingua italiana) σε όλα τα επίπεδα;

Πώς βαθμολογείται ένα past paper Celi; 
Η βαθμολόγηση ενός γραπτού και η γνώση πώς γίνεται αυτή η βαθμολόγηση, πολλές φορές μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε στις εξετάσεις. Πολλές φορές αρκετοί υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις Πιστοποίησης των Ιταλικών επιλέγοντας τα πτυχία Celi χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο Πτυχίο Πιστοποίησης της Ιταλικής γλώσσας έχει αρνητική βαθμολογία. Ή επίσης δεν γνωρίζουν ακριβώς τα μέρη της εξέτασης. Η βαθμολόγηση του γραπτού μπορεί να φαίνεται κάπως περίπλοκη, όμως αν κάποιος την μελετήσει θα δει ότι δεν είναι και τόσο. Τα πτυχία Celi απευθύνονται σε υποψήφιους που είναι καλά προετοιμασμένοι και δεν στηρίζονται στην τύχη... 
Το παρακάτω εγχειρίδιο θα σας διαφωτίσει τόσο για την βαθμολογία (ενδιαφέρον έχει να δείτε ποιές ασκήσεις έχουν αρνητική βαθμολογία και σε τι ποσοστό), όσο και πόσα και ποια είναι τα μέρη της εξέτασης. Για τα Ιταλικά (Celi) το άρθρο ξεκινάει στην σελίδα 108.

Αναλυτικές Προδιαγραφές Εξετάσεων του ΚΠΓ - Βαθμολογία

Για να καταλάβετε πώς βαθμολογείτε το γραπτό σας και πώς βγαίνει η τελική βαθμολογία για τις εξετάσεις του ΚΠΓ  (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) για όλα τα επίπεδα, είναι χρήσιμο να διαβάσετε το ακόλουθο άρθρο.
Περισσότερα...