Αποτελέσματα Celi Novembre 2011

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Celi Novembre 2011. Επίσης, το Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ανακοίνωσε ότι υπάρχει αλλαγή στον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΡΙΚΟ

Μέσω μιας διδακτικής μεθοδολογίας, που πραγματοποιείται  με  πρωτοποριακό διδακτικό υλικό, καθίσταται εύκολη και ενδιαφέρουσα η εκμάθηση της Ελληνικής διαλέκτου της Απουλίας, Γκρίκο.