ΚΠΓ – Διάρκεια προφορικής εξέτασης

Για να δείτε πόσος είναι ο χρόνος διάρκειας προφορικής δοκιμασίας της ενότητας 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου) πατήστε εδώ

Πρόγραμμα εξετάσεων για υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων για υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πατήστε εδώ

Δείγμα διαβαθμισμένου επιπέδου Γ1 και Γ2

Αν θέλετε να δείτε το δείγμα του διαβαθμισμένου ΚΠγ του επιπέδου Γ1 και Γ2 πατήστε εδώ.

Διενέργεια διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά την περίοδο Νοεμβρίου 2013

Μετά από πρόταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του ΚΠΓ, το ΥΠΑΙΘΠΑ αποφάσισε τη διενέργεια διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά την περίοδο Νοεμβρίου 2013.
Περισσότερα...

Βιβλίο προετοιμασίας για το ΚΠγ επίπεδο Α1-Α2


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το καινούριο βιβλίο προετοιμασίας για το ΚΠγ επίπεδο Α1-Α2 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βιβλίο προετοιμασίας για το ΚΠγ επίπεδο Β1-Β2

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το καινούριο βιβλίο προετοιμασίας για το ΚΠγ επίπεδο Β1-Β2 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξετάσεις Celi 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις ημερομηνίες των εξετάσεων Celi για το έτος 2013.

Past papers Celi – tutti i livelli con la prova d’scolto

Πατήστε εδώ για να δείτε τα past papers των εξετάσεων Celi με την prova d’ascolto.

Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Μαΐου 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Μαΐου 2013.

Για τον πίνακα πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ “Diploma di Lingua Italiana” Καλοκαιρινή περίοδος 2013

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις “Diploma di Lingua Italiana” Καλοκαιρινή περίοδος 2013. Για να δείτε ημερομηνίες εγγραφής κι όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Μάιος 2013

Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων του ΚΠΓ Μάιος 2013 πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του ΚΠΓ Μάιος 2013

Για να δείτε τις προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του ΚΠΓ Μάιος 2013, πατήστε εδώ.

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2013


 Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2013
Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2013. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11και 12 Μαΐου 2013 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους. 
  • Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :
α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α  (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»),
β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),
γ.των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»). 
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. 
  • Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από 08-02-2013 το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: www.minedu.gov.gr.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.