Έως τις 30/08/2019 οι αιτήσεις για την ανανέωση άδειας διδασκαλίας

Οι καθηγητές ξένων γλωσσών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διδασκαλίας που εκδόθηκε πριν τις 12/11/2012 θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση, έως 30/08/2019.
Πατήστε εδώ για να δείτε τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε / αποστείλετε.
Συχνές ερωτήσεις.