Δωρεάν on line Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δωρεάν on line Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε δύο κατευθύνσεις: Αθλητικές Επιστήμες και Επιχειρηματικότητα. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου 2015. Πληροφορίες: http://www.dualathletescareer.gr/