Προκήρυξη εξετάσεων κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2015

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2015. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 για τα επίπεδα: α)    Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και Ισπανική. β)    Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους. Ένα παράβολο δημοσίου (e-paravolo– εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτωνhttp://www.gsis.gr), όπως προβλέπεται στην με αριθμό 56613/ΚΒ/18.05.2010 (Φ.Ε.Κ. 753/01.06.2010 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση και συγκεκριμένα: α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α, β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β , γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου, όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα υποβάλλονται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.
Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Παρουσίαση εξετάσεων Diploma

Η Διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Δρ Monica Zecca θα κάνει παρουσίαση των σεμιναρίων Diploma, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από την καθηγήτρια κ. M. Rapacciuolo.
Ακολουθεί το κείμενο του Ινστιτούτου:

Alberto Carlo Pisani Dossi II DirettoreΑθήνα, 2 Φεβρουάριου 2015 Ap. Πρωτ. 193 C/1
Αγαπητή καθηγήτρια /Αγαπητέ καθηγητή,
με χαρά σας πληροφορώ ότι, σε συνέχεια της συγχώνευσης του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ξεκινώντας από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015, το Ινστιτούτο μας θα χορηγεί τα παρακάτω διπλώματα:
-         DIPLOMA ELEMENT ARE DI LINGUA ITALIANA (Livello A2)
-         DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA (Livello Bl)
-         DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (Livello B2)
-         DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (Livello Cl)
-         DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (Livello C2)
Για να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραπάνω διπλωμάτων με την ανάλογη προετοιμασία, έχουμε οργανώσει δυο συναντήσεις- σεμινάρια για τους καθηγητές των ιταλικών στην Ελλάδα που θα γίνουν:
        Σάββατο 14 Φεβρουάριου 2015, από τις 11.00 έως τις 14.00, στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Auditorium), Πατησίων 47 (επιβεβαίωση συμμετοχής μέχρι τις 12 Φεβρουάριου σε αυτή τη διεύθυνση mail corsi.iicatene@esteri.it)
        Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 από τις 11.00 έως τις 14.00, στη Θεσσαλονίκη σε χώρο που θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους με την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής (επιβεβαίωση συμμετοχής μέχρι τις 27 Φεβρουάριου σε αυτή τη διεύθυνση mail aiessandra.omicioli@esteri.it).
Η Διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Δρ. Monica Zecca θα παρουσιάσει τα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν από την καθηγήτρια κυρία Mariangela Rapacciuolo, υπεύθυνη της ομάδας μελέτης για την προετοιμασία του υλικού των εξετάσεων υπό την επιμέλεια του Πανεπιστημίου της Parma και θα έχουν την εξής δομή:
α. παρουσίαση των εξετάσεων με το σχετικό sillabo
β. προετοιμασία για τις εξετάσεις και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων
γ. διευκρινήσεις και πληροφορίες πάνω σε πιθανά ερωτήματα εκ μέρους των συμμετεχόντων
Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξεφύγει της προσοχής σας η πρωτοβουλία αυτή καθώς και η δυνατότητα να λάβετε λεπτομερείς και ΛΧμεσες πληροφορίες.


Αναμένοντας να σας συναντήσω, σας στέλνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.
Odos Patission 47 - 104 33 Atene · Tel: 0030-210-5242646 - Fax: 0030-210-5242714
Home page: www.iicatene.esteri.it · E-mail: corsi.iicatene@esteri.it