ΚΠγ Β1 (θέματα)

Αν θέλετε να λάβετε το ascolto των εξετάσεων επικοινωνήστε μαζί μου στο: xristinabar@gmail.com.
ΚΠΓ Β1 maggio 2009
ΚΠΓ B1 maggio 2009