To ημερολόγιo των ελληνοφώνων της Ιταλίας για το 2012

Το ηλ. περιοδικό 24grammata.com με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκε το νέο ημερολόγιο της Ελλάδας του Σαλέντο για το 2012. Το λάβαμε από τον πρόεδρο του συλλόγου Ghetonia κ.Σιλβάνο Παλαμά (Silvano Palamà) από το Καλημέρα (Calimera, LE).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «ΓΚΡΙΚΟ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ»

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ), σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» (τμήμα του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Γκρίκο : Η ελληνικής καταγωγής διάλεκτος της Απουλίας και η διδασκαλία της».
Ξενοδοχείο Χίλτον - Αίθουσα Τερψιχόρη Β΄ , Βασιλίσσης Σοφίας 46 , Αθήνα 11528 - Τηλέφωνο: 210 7281000
Οι βασικές θεματικές ενότητες της Ημερίδας είναι:
-Α΄ Μέρος: Παρουσίαση του προγράμματος «Pos Matome Griko»
-Β΄ Μέρος: Η γκρίκο και οι γκρεκάνοι
-Γ΄ Μέρος: «Τραγούδια και Μουσική της Κάτω Ιταλίας» με το μουσικό συγκρότημα encardia

Περισσότερες πληροφορίες :

Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
κος Παυλάκος
Τηλ.: 210 77 180 77, Tοτ : 210 74 70 463
Ηλεκτρονική αλληλογραφία : odeg@otenet.gr 

Σχολείο Ελληνικών Μέγας Αλέξανδρος/ Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο
κα Καβάγια ή κα Δημητρακοπούλου:
Τηλ:210-8217710, Τοτ: 210-8215025
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: alexander@bhc.gr / sag@bhc.gr

Tutto per il Natale...

Blog Natale è un blog interamente dedicato al Natale: mercatini, auguri, tradizioni, canzoni, lavoretti, decorazioni, addobbi, ricette, risorse per web e pc, idee regalo ecc.

Επιστημονική Ημερίδα «Ελλάδα-Ιταλία: πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις»


Η πρόεδρος καθηγήτρια Στέλλα Πριόβολου και οι διδάσκοντες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουν στην επιστημονική ημερίδα με θέμα:
«Ελλάδα-Ιταλία: πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις»
την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, ώρα 9:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Διευθυντής Σχολείου καταγγέλλει προβλήματα στις εξετάσεις ΚΠΓ Νοέμβριος 2011

Καταγγελία Δ/ντή  σχολείου για κακή ποιότητα του ακουστικού μέρους των εξετάσεων Κ.Π.γ Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας.
Περισσότερα...

Λίστα Διευθύνσεων σε όλη την Ελλάδα

Εδώ θα μπορέσετε να βρείτε τη Λίστα όλων των Διευθύνσεων σε όλη την Ελλάδα για να μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτές και να ρωτάτε οτιδήποτε αφορά στο ΚΠΓ (ποιες ώρες λειτουργούν, πότε μπορείτε οι επιτυχόντες να παραλάβετε το πτυχίο σας και πώς κ.λπ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΤΗ 2010-2012Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες εγγραφών για τις εξετάσεις Diploma για το 2012.
Περισσότερα....

Πρόγραμμα εξετάσεων Celi 2011-2012

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τις ημερομηνίες εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Celi 2011-2012. Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες, το κόστος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Ποια πτυχία αναγνωρίζονται από τον Α.Σ.Ε.Π.


Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

 (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
΄Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.Πώς βαθμολογείται ένα γραπτό των εξετάσεων Celi (Certificato di Conoscenza della Lingua italiana) σε όλα τα επίπεδα;

Πώς βαθμολογείται ένα past paper Celi; 
Η βαθμολόγηση ενός γραπτού και η γνώση πώς γίνεται αυτή η βαθμολόγηση, πολλές φορές μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε στις εξετάσεις. Πολλές φορές αρκετοί υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις Πιστοποίησης των Ιταλικών επιλέγοντας τα πτυχία Celi χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο Πτυχίο Πιστοποίησης της Ιταλικής γλώσσας έχει αρνητική βαθμολογία. Ή επίσης δεν γνωρίζουν ακριβώς τα μέρη της εξέτασης. Η βαθμολόγηση του γραπτού μπορεί να φαίνεται κάπως περίπλοκη, όμως αν κάποιος την μελετήσει θα δει ότι δεν είναι και τόσο. Τα πτυχία Celi απευθύνονται σε υποψήφιους που είναι καλά προετοιμασμένοι και δεν στηρίζονται στην τύχη... 
Το παρακάτω εγχειρίδιο θα σας διαφωτίσει τόσο για την βαθμολογία (ενδιαφέρον έχει να δείτε ποιές ασκήσεις έχουν αρνητική βαθμολογία και σε τι ποσοστό), όσο και πόσα και ποια είναι τα μέρη της εξέτασης. Για τα Ιταλικά (Celi) το άρθρο ξεκινάει στην σελίδα 108.

Αναλυτικές Προδιαγραφές Εξετάσεων του ΚΠΓ - Βαθμολογία

Για να καταλάβετε πώς βαθμολογείτε το γραπτό σας και πώς βγαίνει η τελική βαθμολογία για τις εξετάσεις του ΚΠΓ  (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) για όλα τα επίπεδα, είναι χρήσιμο να διαβάσετε το ακόλουθο άρθρο.
Περισσότερα...

Τι αλλάζει από τις επόμενες εξετάσεις - ΚΠΓ Νοέμβριος 2011


Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται να επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησης τους ξένη γλώσσα, σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας.
Επίσης με την ίδια απόφαση
για τη διευκόλυνση της ροής των εξεταζομένων από και προς τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης ορίζεται ένας επιτηρητής ανά δύο αίθουσες εξέτασης και επί πλέον ένας επιτηρητής, ως αναπληρωτής, για όλες τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών της προφορικής εξέτασης είναι πάνω από πέντε (5) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος αναπληρωτής−επιτηρητής.

Προκήρυξη εξετάσεων Diploma Νοέμβριος 2011

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις της ιταλικής γλώσσας για το πιστοποιητικό Diploma έχουν οριστεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2011.

Προκήρυξη εξετάσεων Celi Νοέμβριος 2011

Αγαπητοί φίλοι και μαθητές,
το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτου Αθηνών προκήρυξε την επόμενη εξεταστική περίοδο για τα πιστοποιητικά Celi, Νοέμβριος 2011. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τις 5 Σεπτεμβρίου-30 Σεπτεμβρίου 2011.

Προκήρυξη εξετάσεων ΚΠΓ Νοέμβριος 2011

Αγαπητοί φίλοι και μαθητές,
το Υπουργείο ανακοίνωσε τις ημερομηνίες εγγραφής για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ τον Νοέμβριο 2011. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5-6 Νοεμβρίου 2011.

Αποτελέσματα Celi Ιούνιος 2011 - Risultati esami sessione giugno 2011

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Celi της εξεταστικής περιόδου Ιούνιος 2011.

Δείγμα Διαβαθμισμένου τεστ Β1- Β2 (ΚΠΓ)

Μετά τις αλλαγές που έκανε το ΥΠΕΠΘ στις εξετάσεις του ΚΠΓ για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τα επίπεδα Β1 και Β2, το ΥΠΕΠΘ στην επίσημη ιστοσελίδα του έχει ήδη ανακοινώσει το νέο Διαβαθμισμένο τεστ Β του ΚΠΓ. Για να δείτε το νέο διαβαθμισμένο τεστ Β1-Β2 δείτε

Εξεταστική περίοδος ΚΠΓ Νοέμβριος 2011

Αγαπητοί φίλοι και μαθητές,
θα ήθελα να σας ενημερώσω ό,τι οι εγγραφές για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θα ξεκινήσουν 12 Σεπτεμβρίου 2011.

Ιταλικά

Αυτό είναι ένα blog όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα πτυχία των ιταλικών, χρήσιμους συνδέσμους, past papers για όλα τα πτυχία (Celi, ΚΠΓ, Diploma κλπ.) και ασκήσεις για όλα τα επίπεδα με τις λύσεις τους για να μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας το επίπεδο των γνώσεων σας.  Απλά εξερευνήστε το...

Μαθήματα Ιταλικών
  • Προετοιμασία για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια και την Ιταλική Φιλολογία
  • Ατομικά μαθήματα ή σε γκρουπ
  • Μαθήματα on line (20% έκπτωση για μαθήματα μέσω skype)
  • Θερινά εντατικά τμήματα ή ατομικά μαθήματα
  • Μεταφράσεις
  • Μαθήματα ορολογίας σε στελέχη Πολυεθνικών εταιρειών
  • Διερμηνεία σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια κτλ.