Ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠγ

Σύντομα, θα δίνεται η δυνατότητα στους «πελάτες» του ΚΠΓ να λάβουν μέρος στις εξετάσεις και σε ηλεκτρονική μορφή, με εξατομικευμένα, διαβαθμισμένα e-test!
Περισσότερα...
Για την περιγραφή του έργου πατήστε εδώ.