ΚΠγ Α1-Α2 (θέματα)

Αν θέλετε να λάβετε το ascolto των εξετάσεων επικοινωνήστε μαζί μου στο: xristinabar@gmail.com.
A1-A2 maggio 2008
A1-A2 novembre 2008
A1-A2 maggio 2010