Χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας

Όλες οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων, Τμήμα Γ΄Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, στο διάστημα από 26/3/2014 έως την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού κριτηρίων θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.
Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου