Νέο βιβλίο προετοιμασίας για τις εξετάσεις Plida

Το νέο, επικαιροποιημένο βιβλίο γραμματικής για τις εξετάσεις PLIDA B2, χωρίζεται σε 2 τόμους. Ο πρώτος, περιλαμβάνει τα ολοκληρωμένα past papers με όλες τις δοκιμασίες και τις λύσεις (prova scritta, produzione scritta, prova orale & ascolto), κανόνες γραμματικής και ασκήσεις. Βοηθητικά για τους καθηγητές, μέσα στα κείμενα, έχουν υπογραμμιστεί οι προτάσεις που αιτιολογούν τις σωστές απαντήσεις.Ο δεύτερος τόμος, περιλαμβάνει τα links και τις απομαγνητοφωνήσεις του ascolto.
Για αγορά (βιβλίο καθηγητή) πατήστε εδώ:
Για αγορά (βιβλίο μαθητή) πατήστε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου