Οι Τετάρτες του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών

Οι Τετάρτες του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών
Ιταλία - Ελλάδα. Διάλογοι μεταξύ δύο πολιτισμών
Πληροφορίες: segreteria.iicatene@esteri.it, τηλ. 210 5242646
Πρόγραμμα 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου