Πρόγραμμα εξετάσεων Celi Ιούνιος 2012

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  Ή ΜΕΣΩ COURIER.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012: Όλα τα επίπεδα (CELI 1,2,3,4,5)
Γραπτή εξέταση: 18/06/2012 - Προφορική εξέταση: από 19/06/2012
Εγγραφές: 02/04/2012 – 30/04/2012
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο ενότητες, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την ενότητα στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
1. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, 2.Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες, 3.Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων
Τα εξέταστρα θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:
110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση και 78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Αλλαγές στις ώρες και τις ημέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση που 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το γραφείο CELI στο τηλ. 210 5242646 και fax: 210 5242714 Email: celi.iicatene@esteri.it
Πληροφορίες:  Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών  Πατησίων, 47, Αθήνα, τηλ. 2105242646

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου